عنوان : گروه : از تاریخ : تا تاریخ :
 
گزارش تصویری جلسه ویدئو کنفرانس اعضای محترم مدیریت بحران استان با ریاست محترم جمهوری دکتر روحانی و اعضای محترم هئیت دولت :
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ - گزارش تصویری جلسه ویدئو کنفرانس اعضای محترم مدیریت بحران استان با ریاست محترم جمهوری دکتر روحانی و اعضای محترم هئیت دولت
 
در شیراز بیش از 80 عملیات آتش نشانی در دوساعت گذشته انجام شد :
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - در شیراز بیش از 80 عملیات آتش نشانی در دوساعت گذشته انجام شد
 
سیل محله سعدی شیراز را در نوردید :
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ - سیل محله سعدی شیراز را در نوردید
 
تصاویر عملیات های متعدد آتش نشانی در پی سیل اخیر شیراز :
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ - تصاویر عملیات های متعدد آتش نشانی در پی سیل اخیر شیراز
 
پاکسازی چهار راه چهل مقام و قبل از چهار راه توسط نیروهای امدادی و آتش نشانی به روایت تصویر :
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - پاکسازی چهار راه چهل مقام و قبل از چهار راه توسط نیروهای امدادی و آتش نشانی به روایت تصویر
 
حضور خودروهای عملیاتی و تیم های امداد و نجات در دروازه قرآن جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان :
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - حضور خودروهای عملیاتی و تیم های امداد و نجات در دروازه قرآن جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان
 
اسامی کشته شدگان و مجروحان حادثه سیل امروز 98/01/05 :
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ - اسامی کشته شدگان و مجروحان حادثه سیل امروز 98/01/05