معاون مالی و اقتصادی

واحد های اداری و مالی سازمان با بهره گیری از توانمندی کارشناسان خبره و در راستای اهداف و سیاستگزاری های سازمان و برنامه ریز ی ها ی مدون کوشیده است تا در تامین نیروی انسانی مورد نیاز و بهبود  افزا یش خدمات رفاهی و اداری پرسنل ، کلیه امور مالی و حسابداری ، تنظ م بودجه ، برآورد هزینه در هماهنگی واحدهای ز یرمجموعه موارد مشروحه ذ یل را به اجرا در آورده است

رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در محیط کار.

رعایت و اجری دقیق آیین نامه ها ،دستورالعملها ،بخشنامه ها و ضوابط سازمان.

تنظیم و ارائه گزارشات لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

تهیه تشکیلات اداری، شرح وظا یف واحدهای سازمانی و شرح وظا یف کارکنان بر اساس ضوابط و مقررات مورد. عمل و ابلاغ به واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن انجام آن.

بهینه سازی تشکیلات ،روش های انجام کار به منظور افزایش بهره وری و کارایی در سازمان.

تعیین وظا یف ،اختیارات و مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن انجام امور تعیین شده.

صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی.

نظارت در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم بودجه ،اصلاح بودجه و تفریغ بودجه سازمان و نظارت بر حسن اجرا آن

صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مالی مصوب.

نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات سازمان و نگهداری حساب هزینه و هچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها.

نظارت در اجرای دقیق آیین نامه های اداری و مالی به منظور حصول اطمینان از صحیح بودن فرایندجاری سازمان.

نظارت بر اجرای دقیق قانون استخدام کشوری ،آیین نامه نامه استخدام شهرداریها،قانون کار و تامین اجتماعی و غیره .

نظارت و مدیریت بر حفظ و نگهداری اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متعلق به سازمان .

رسیدگی و صدور دستورات لازم بمنظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز سازمان در واحدهای اداری و مالی .

تشکیل جلسات در خصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستی با مقررات جدید و متدهای جدید اداره امور مالی و اداری به منظور افزایش کارایی .

تایید احکام و قراردادهای استخدامی و سایر امور مربوط به کارگزینی و نیروی انسانی .

تایید و امضا اسناد حسابداری و مالی وفق مقررات و ضوابط اعلام شده بعد از حصول اطمینان از صحیح بودن فرآیند آن .

گردآوری و تنظیم اطلاعات مورد نیاز واحدهای ستادی و برنامه ریزی بر اساس ضوابط اعلام شده.

انجام سایر امور مشابه که در حدود وظا ف ، اختیارات و مسئولیتها که طبق مقررات ارجاع می گردد.
 

معاون مالی و اقتصادی:
آقایرسول کازرونی

شماره تماس با دفتر معاونت : 37366701

شماره تماس : 37191237

واحد حسابداری:
رئیس واحد حسابداری : خانم فاطمه خانی- شماره تماس: 37366702
حقوق و دستمزد : سرکار خانم توسلی
مسئول قراردادها :سرکار خانم مهبودی 
کارشناسان مالی : آقایان  هادی خیرخواهی ،مجتبی رحیمی و سرکار خانم رضایی 

واحد درآمد:
مسئول امور اقتصادی و درآمد: آقای عباس غفوری فرد- شماره تماس: 37368132
واحد کارپردازی:
مسئول واحد کارپردازی : آقای ایمان علوی 
کارشناس واحد کارپردازی: آقای محمد هادی ساعیان 
واحد انبار و اموال:
مسئول انبار: آقای حبیب زارع و آقای سید عباس اللهیاری


منبع : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۱۶۴۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
رییس سازمان آتش نشانی
دکتر محمد هادی قانع
دکتر محمد هادی قانع

شماره تماس  : 07137366972
                      07137364097
شماره فکس :  07137364098
ساعت ملاقات: پنج شنبه هر هفته ساعت 8 الی 9 صبح آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳